LABURISTIČKA STRANKA BIH POTPISNICA DEKLARACIJE O CILJEVIMA POLITIČKIH STRANAKA U 21. VIJEKU/STOLJEĆU

SARAJEVO – Laburistička stranka BiH odazvala se pozivu dvodnevnoj konferenciji „BIH stranke 21. vijeka/stoljeća – prekretnice i promjene u razvoju političkih stranaka u BiH“, u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI BIH), koja se održava 28. i 29. septembra 2017. godine u Sarajevu.

Dnevnim redom Konferencije upriličeno je potpisivanje Deklaracije o ciljevima političkih stranaka u 21. vijeku/stoljeću, koju je potpisao dopredsjednik Laburističke stranke BiH i Predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, prof. Fikret Bašić.

Sadržaj Deklaracije podrazumijeva zastupanje i jačanje političke odgovornosti, načela transparentnosti, unutarstranačke demokracije, uključivanje i zastupanje javnog interesa, te politički dijalog i suradnju pri implementaciji društveno-gospodarskih reformi.

Laburistička stranka BiH je pristupila potpisivanju Deklaracije, jer sadržaj iste odgovara načelima zastupljenim u Programskoj platformi stranke, te izražavamo zadovoljstvo što međunarodna zajednica iste promoviše, kao jedini put ka ostvarenju suvremenih reformi s ciljem napretka Bosne i Hercegovine u cjelini.

Učesnici Konferencije su, osim upriličene svečanosti potpisivanja Deklaracije, raspravljali i o temama: političke stranke kao lideri reformi u Bosni i Hercegovini, kampanje 21.vijeka/stoljeća, stranački integritet, politički subjekti i građani, te mnoge druge.

Nacionalni demokratski institut (NDI BIH) djeluje u Bosni i Hercegovini od 1997. godine, podstičući razvoj demokratskih institucija i dijalog koji prevazilazi etnička pitanja. Svoju podršku davao je političkim subjektima, koji su bili okrenuti reformama I razvoju ispravnih politika zasnovanih na konkretnim pitanjima.

 

PR LABURISTI BIH