Laburistička stranka BiH: Održan sastanak sa predstavnikom Ambasade SAD Kenneth Zurcherom

Danas u Bihaću upriličen je sastanak sa predstavnikom Ambasade SAD za politička pitanja, Kenneth Zurcher i predsjednicom Laburističke stranke BIH, Elvirom Abdić Jelenović.

Tema sastanka bila je programska opredjeljenost Laburističke stranke BIH na predstojećim izborima, kao i procjene oko ishoda izbora.

 Predsjednica Laburističke stranke BIH, Elvira Abdić Jelenović istaknula je da program kojeg zastupa stranka je Program borbe protiv bijede, nezaposlenosti i siromaštva, kao glavni pokretač ZAOKRETA, koji je neophodan građanima Bosne i Hercegovine.

Laburistička stranka BIH i kandidati za sve nivoe vlasti nude građanima IZBOR i potpuno drugačiji pristup u rješavanju izazova s kojima se građani svakodnevno susreću.

Tokom sastanka razgovaralo se o položaju naših građana koji žive u SAD-u, njihovoj opredjeljenosti da investiraju u kraj iz kojeg dolaze, kao i mogućnosti zaštite njihovih investicija na području BiH, od strane Ambasade SAD-a.

Kenneth Zurcher izrazio je zadovoljstvo novim pristupom, ali i činjenicom da strukturu rukovodstva stranke, kao i kandidata na listama za sve nivoe vlasti u BIH, čini spoj mladosti i iskustva. Posebno zadovoljstvo iskazano je zastupljenosti žena unutar rukovodstva stranke, na kandidacijskim listama, ali i na rukovodnim političkim funkcijama.

Podsjetio je na važnost izlaska građana na predstojeće izbore, uz preporuku da isti daju šansu novim političkim subjektima, koji imaju za cilj poboljšati ambijent u BIH.

PR Laburistička stranka BiH