LABURISTI BiH PODNIJELI INICIJATIVU ZA DONOŠENJE ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI U FBiH

Javno prikupljanje pomoći u svrhu zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njene dostupnosti, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih lica, ublažavanje ili sprječavanje mogućih uzroka socijalne isključenosti na području Federacije BiH prerasle su u pojavu koja po učestalosti poprima obilježja masovne, svakodnevne pojave u kojima se pored pozitivnih priča, nažalost događaju i prevare te raznorazne zloupotrebe.  

Najčešći oblik javnog prikupljanja pomoći je prikupljanje novčane pomoći koja se odvija putem tzv. humanitarnih telefona, kasica koje se postavljaju na frekventne lokacije (blagajne banaka, pošta, tržnih centara i slično), direktnog prikupljanja od građana, organiziranjem koncerata i drugih sličnih manifestacija. Prikupljanje dobrovoljnih priloga za fizička i pravna lica na području Federacije BiH regulisana su kantonalnim Zakonom o javnom redu i miru, te općinskim odlukama koje su nedorečene i bez prijeko potrebnog nadzora, bilo inspekcijskog ili upravnog. Također pomenutim zakonskim odredbama nije regulisano značenje humanitarne ili javne pomoći, nisu regulisani načini i uvjeti pružanja pomoći, postupanje u slučaju nenamjenskog utroška sredstava, evidencije i izvješća o prikupljenoj i pruženoj pomoći i slično.  

Kako bi se uredila oblast javnog prikupljanja pomoći, bilo u naturi, novcu ili neki drugi način potrebno je istu urediti kvalitetnim zakonskim rješenjem koje će omogućiti ispunjenje cilja i svrhe pomoći ali i spriječiti svaki vid zloupotrebe.

U skladu sa navedenim poslanica Laburističke stranke BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elma Đogić podnijela je

                                                      INICIJATIVU

Za donošenje Zakona o humanitarnoj pomoći u FBiH kojom će Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavezati  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da oformi radne grupe koje će pristupiti izradi Nacrta Zakona o humanitarnoj pomoći u FBiH. 

                                                                                                                                     PR Laburisti BiH