Konstituirajuća sjednica KRIZNOG ŠTABA (VIDEO)

Krizni štab za migrantsku krizu u Velikoj Kladuši formiran je na zahtjev 14 velikokladuških mjesnih zajednica, koje se više od godinu dana suočavaju sa posljedicama ne rješavanja problema migranata.

Klub Laburističke stranke BIH u Općinskom vijeću zatražio je sazivanje tematske sjednice, koja će se održati u petak, 22. 03.2019. godine, s početkom u 10.00 sati.
Sukladno zaključku Štaba, na sjednicu su pozvani svi članovi Štaba, mediji iz BIH i regije, te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i komesar policije Mujo Koričić.

Više u video prilogu: