Izborni pobjednik umjesto priznanja dobio optužnicu, a potom zatvor!

Povijest Bosne i Hercegovine kao države temelji se na LAŽIMA i nevjerojatnoj težnji za veličanjem lika i djela Alije Izetbegovića, čovjeka koji je svojevremeno osuđivan za radikalizam i nacionalizam.

Iako je vlast dobio zahvaljujući Fikretu Abdiću, kroz sve što je činio nakon završetka prvih višestranačkih izbora u BiH, ostavljao je dojam čovjeka s kompleksom manje vrijednosti. U velikoj mjeri tom je kumovalo skromno radno iskustvo na poslovima građevinskog poslovođe i apsolutno nesnalaženje u funkcioniranju zakonodavne i izvršne vlasti.

U tom lutanju kroz sustav i apsolutnu privatizaciju institucija imao je podršku stranačkih ljudi, naročito Ejupa Ganića. Ejup Ganić je kao član Predsjedništva BiH ispred reda Jugoslavena ujedno predsjedavao i Komisijom za organizaciono-kadrovska pitanja.

Upravo je ta komisija na sjednici 01.03.1991.godine usvojila Zaključak broj: 06-011-197/91 o utvrđivanju dijela ličnog dohotka i drugih naknada za obavljanje funkcije člana Predsjedništva SRBiH, Fikretu Abdiću.

Bio je to prvi i posljednji član Predsjedništva jedne države koji je, između ostalog, tražio:

1. Da se na ime dijela bruto osobnog dohotka u visini 2/3 koje bi mjesečno ostvario kao član Predsjedništva SRBiH doznačuje novčana naknada na žiro-račun poduzeća Agrokomerc Velika Kladuša, gdje je u radnom odnosu.

2. Da Predsjedništvo SRBiH plaća troškove privremenog smještaja u Sarajevu umjesto i u visini mjesečne naknade koju bi primao za odvojeni život od obitelji.

3. O realizaciji ovog zaključka starat će se Grupa za financijsko-materijalne poslove službe Predsjedništva SRBiH.

Status člana Predsjedništva BiH mogao je prestati samo Izborima. Iz tog proističe da je Fikret Abdić bio legalni član Predsjedništva sve do 1996.godine i da je Predsjedništvo BiH imalo obvezu vršiti uplatu naknade po navedenom zaključku.

U privatizacijskom, lopovskom i kriminalnom vihoru skrivena je, zloupotrebljena i uništena brojna dokumentacija o puno većim vrijednostima nego je to naknada plaća članu Predsjedništva BiH ali ostaje nepobitna činjenica da je Fikret Abdić zahvaljujući nevjerojatnom izbornom rezultatu od milijun i četrdesetpettisuća glasova ( 1.045.000 ) od onih kojima je donio vlast dobio samo optužnicu, a potom i zatvor.

Dana, 21.03.2023.