VIDEO: Intervju sa Fikretom Bašićem Potpredsjednikom Laburističke Stranke BiH

Intervju sa Fikretom Bašićem Potpredsjednikom Laburističke Stranke BiH 12.04.2014. godine.