VIDEO: Humanitarna akcija Laburističke Stranke BiH

Naši simpatizeri i članovi Laburističke stranke iz dijaspore su pokazali da imaju veliko srce. Zahvaljujući bračnom paru Dizdarević Senadi i Dizdarević Jasminu iz Mjesne zajednice Šumatac, vlasnicima kafića “Sunset Club” u Lincu, jučer je u Bihaću izvršena primopredaja humanitarnih sredstava namjenjenih kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” i četiri lokalne bolnice u općinama Bosanska Krupa, Cazin, Bužim i Velika Kladuša koja će biti naknadno dostavljena istim.

Vrijednost donacije iznosi preko 200.000 Eura a radi se o HTZ opremi za kirurgiju i bolnice. Ukupna količina opreme je preko 7.000 kg ili preko 15.000 različitih predmeta. Na inicijativu naših simpatizera i članova a naročito na zahtjev donatora povjerenje je dato Laburističkoj stranci da koordinira aktivnosti sa Kantonalnom bolnicom oko realizacije ovog značajnog projekta.

U cijelu aktivnost pored Dizdarević Jasmina ispred donatora, uključen je bio i Meho Pilipović kao koordinator iz dijaspore, Crveni križ Unsko sanskog kantona kao organizacija preko koje je išao uvoz i Laburistička stranka BiH a koju su predstavljali Mirvet Beganović i Rasim Kantarević kao implementatori u Bosni i Hercegovinu. Opremu ispred Laburisticke stranke BiH, predali su Mirvet Beganović i Rasim Kantarević uz prisustvo donatora Jasmina Dizdarevića , koordinatora iz dijaspore Mehe Pilipovića, direktora kantonalne bolnice dr. Havić Hajrudina i direktora Crvenog Križa u Bihaću Huseina Kličića. Ovo je poklon naših građana iz iseljene dijaspore i građana Velike Kladuše članova Laburističke stranke građanima Unsko-sanskog kantona Ovom prilikom se iskreno zahvaljujemo svim sudionicima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta a naročito bračnom paru Dizdarević i našim članovima iz dijaspore koji su pomogli u pripremi i utovaru robe. Laburistička stranka će nastaviti aktivnosti i implementaciju ovakvih i sličnih akcija i u budućnosti…