[FOTO] Održana jedanaesta politička Javna tribina Laburističke stranke BiH u Polju

Danas u velikokladuškom naselju Polje održana je jedanaesta Javna tribina Laburističke stranke BiH.

U sklopu tribine predstavljeni su kandidati za sve nivoe vlasti koji participiraju na Općina izborima 2014 ispred Laburističke stranke BiH.

Pred nekoliko stotina prisutnih gostiju uvodnu riječ je dobio Pilipović Edis kandidat za Predstavnički dom Federacije BiH koji ističe da budući bh. političari mogu ovu zemlju izvesti iz krize samo ukoliko se odreknu svog materijalnog blagostanja  i počnu raditi za interese naroda a ne samo za sebe.

Prisutnim se obratio i Munjaković Alen osvrćući se na problematiku sporog ekonomskog razvoja ove zemlje.

Ispred kandidata za Skupštinu USK riječ je dobio nosilac liste Beganović Mirvet a potom i ostali kandidati Munjaković Enver, Veljačić Džeraldina i Lelić Omer.

PR Laburisti BiH