Forum mladih Laburista ZA ostanak u BiH!!!

Okrugli stol na temu „Opstanak i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini“ održan je u sklopu godišnjih aktivnosti Foruma mladih Laburista BiH, s ciljem otvaranje diskusije mladih o izazovima s kojima se suočavaju, prijedlozima za unapređenje položaja mladih, te pozitivnih primjera o rezultatu aktivnog učešća u kreiranju omladinskih politika na nivou lokalne samouprave.

O položaju i problemima mladih najbolje mogu govoriti stvarni pripadnici ove populacije – mladi, koji žele kreirati bolji život i životni standard u sredini u kojoj borave.

Slijedom vlastitih zalaganja, preuzimanja odgovornosti i aktivnog učešća Foruma mladih Laburista na području Općine Velika Kladuša rezultirali su zaokretom u politici stipendiranja studenata,  kreiranju novog pristupa rada radnih tijela Općinskog vijeća, preuzimanjem uloge rukovoditelja u projektima razvoja i zapošljavanja, te uvođenjem novih programa u kulturnom i sportskom životu naše Općine.

Po završetku diskusije o temi „Opstanka i ostanka mladih u Bosni i Hercegovini“, Forum mladih Laburista BiH usvojio je slijedeće zaključke:

  1. Da će i dalje podržavati, te aktivno učestvovati u kreiranju i provođenju odluka o projektima zapošljavanja mladih koje donosi Općinski načelnik Fikret Abdić.
  2. Da podržava angažman i napore rukovodstva stranke koje ulaže u edukaciju mladih kadrova Stranke, sticanju prvih radnih iskustava mladih sa VSS i SSS, te prekvalifikaciji kadrova za tržište rada;
  3. Daje se podrška Općinskom načelniku za IZVEDBENI PROJEKT POTPUNOG ZAVRŠETKA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE ZUHDIJA ŽALIĆ sa pratećim sadržajima kulturnog i obrazovnog segmenta u skladu sa aktualnim trendovima
  4. Forum mladih Laburista BiH podržava angažman i zalaganje izabranih zvaničnika Stranke na višim nivoima vlasti, u kreiranju i unapređenju politika od značaja za mlade.

PR LABURISTA BIH