Elma Đogić među 10 najaktivnijih zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u 2016. godini

Elma Đogić među 10 najaktivnijih zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u 2016. godini

Centri civilnih inicijativa (CCI) nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja podstiče i promoviše aktivno učešće građana u demokratskim procesima, između ostalog, bavi se monitoringom rada Parlamenta Federacije BiH.

Izvještaj o monitoringu rada Parlamenta Federacije BiH za period 01.01.-31.12.2016. godine je objavljen 03.02.2017. godine te sadrži analizu rada i aktivizam poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i po njemu zastupnica Laburističke stranke Bosne i Hercegovine Elma Đogić, od ukupno 98 zastupnika koliko ih broji Dom Parlamenta Federacije BiH, među 10 je najaktivnijih zastupnika.

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine će nastaviti u narednom periodu sa aktivnostima putem svojih zastupnika na višim nivoima vlasti, te na taj način potaknuti prvenstveno mlade osobe i žene, da se aktivno uključe u politički život Bosne i Hercegovine.

Pokazali smo da politika sa nama može biti drugačija.

LISTU NAJAKTIVNIJIH POSLANIKA MOŽETE POGLEDATI NA FOTOGRAFIJI ISPOD;

 

 

PR LABURISTI BIH