EDINU ABDIĆ PLEHO “USTOLIČILI” SU 8086 BIRAČA, A NE EDIN BEHRIĆ!

Povodom emisije TV INTERVIEW, emitirane 23.02.2016. godine, u kojem ste ugostili Edina Behrića, načelnika Općine Velika Kladuša, povodom obilježavanja 23. Februara – Dana Općine, sukladno Kodeksu za štampu i online medije u BIH, s ciljem otklanjanja neistinitih sadržaja izrečenih u Vašoj emisiji, dostavljam Vam slijedeće

                                                      REAGIRANJE

Cijeneći Vaše opredjeljenje da podsjetite građane Unsko-sanskog kantona na važnost datuma 23. februara, koji se, sukladno Odluci Općinskog vijeća obilježava kao Dan Općine, ugostili ste načelnika ove Općine, kao jedinog sugovornika.

Kodeksom za štampu i online medije u BIH propisano je da ste dužni osigurati da Vaš rad bude usmjeren ka poštivanju istine, prava da javnost sazna istinu, te da Vaš posao ćete obavljati u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti u sakupljanju informacija, izvještavanja i predstavljanja mišljenja.

Nakon što je Općinski načelnik iznio nekoliko osobnih i neargumentiranih opservacija na račun Općinskog vijeća, niste ostavili mogućnost da se prozvani izabrani dužnosnik, u ovom slučaju Predsjedavajuća vijeća, očituje o tako iznešenim navodima.

Radi očuvanja digniteta Općinskog vijeća, vijećnika, kao i članova radnih tijela dostavljam Vam predmetno reagiranje s ciljem da isto objavite u cijelosti.

Poslovnikom Općinskog vijeća propisano je da se Dan Općine Velika Kladuša obilježava svečanom sjednicom. Svečanu sjednicu, kao i redovne ili izvanredne sjednice saziva i njima predsjedava predsjedavajući vijeća, te ste samim tim imali dovoljno razloga da pozovete i ovog izabranog dužnosnika koji Vam je trebao dati odgovore na Vaša pitanja o Općinskom vijeću, odlukama, koje ono donosi ili o razlozima ne donošenja istih.

Zanemarujući ulogu, te ustavne i zakonske odredbe u pogledu nadležnosti i dužnosti Vijeća i njegovih izabranih dužnosnika, dali ste mogućnosti Općinskom načelniku da komentira rad istih, donošenje odluka i propisa ovog nivoa vlasti, te ste doprinijeli neistinitom informiranju javnosti o predmetnim aktivnostima, ali stvarnim razlozima ne usvajanja određenih materijala.

Općinski načelnik u Vašoj emisiji izrekao je da Vijeće nije ništa usvojilo na protekloj sjednici, a radi istinitog informiranja javnosti navodim slijedeće:

– Općinsko vijeće je na XXX redovnoj sjednici, u skladu sa svojim nadležnostima usvojilo: Odluku o imenovanju Odbora za organizaciju 23. februara – Dana Općine Velika Kladuša, Program obilježavanja Dana Općine Velika Kladuša; Odluku o dodjeli 5 zahvalnica, Odluku o stipendiranju studenata za akademsku 2015/2016. godinu, Izmjenu i dopunu Pravilnika o dodjeli stipendija, Odluku o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine Velika Kladuša, Izvještaj o radu za proteklu godinu i Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu i nekoliko Odluka o javnom interesu.

– na istoj sjednici, Vijeće nije usvojilo: Odluku o dodjeli najviših općinskih priznanja, tj. Februarske nagrade i Plakete Općine, Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Velika Kladuša, Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu, te Plan i program održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca u tekućoj godini, iz razloga što isti nisu dostavljeni sukladno propisanoj proceduri, te je naloženo Općinskom načelniku da materijale dostavi u formi i na način predviđen zakonom.

Kao glavni “krivac” za ne usvajanje materijala, Općinski načelnik prozvao je Laburističku stranku BIH, a ponajviše radi ne usvajanja odluka o dodjeli najviših općinskih priznanja.

Općinski načelnik prešutio je činjenicu da je Laburistička stranka BiH jedina iznijela svoj stav javnosti prije zaključenja Javnog poziva Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja, te da će biti suzdržani prilikom glasanja, cijeneći da nije bilo pomaka na polju razvoja i sveukupnog napretka društvene zajednice, a što je glavni kriterij za nominaciju i dodjelu priznanja definiranim Odlukom o dodjeli javnih priznanja.

Bez obzira na tako izrečen stav u javnosti, isti je prešutio još važniju činjenicu da je Laburistička stranka BIH zastupljena sa 11 vijećnika, dakle da nema većinu, te samim tim ne može ni biti odgovorna za ne donošenje određenih odluka, pa tako ni ovih.

Slijedom navoda o tome kako je načelnik pripremio kancelariju da Predsjedavajuća u njoj sjedi i radi, kao i to da Predsjedavajuća želi da bude “šef” Općinskom načelniku, iste demantiram u cijelosti.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća je izabrani dužnosnik, koji je na lokalnim izborima 2012. godine, kao kandidat na listi za Vijeće dobila 8.086 glasova, a što je bio i razlog da Općinsko vijeće istu imenuje na tu poziciju, na konstituirajućoj sjednici održanoj 04.12.2012. godine. Statutarnim odredbama pozicija predsjedavajućeg vijeća definirana je kao profesionalna, te s tim u vezi kancelarija za rad ovog izabranog dužnosnika nije data od strane načelnika, već je postojala i postoji od 1995. godine.

U pogledu nadležnosti i obveza Vijeća propisano je da samo Općinsko vijeće može i upravlja svom imovinom Općine, pa je tako i apsurdnija izjava načelnika da je upravo “on pripremio kancelariju predsjedavajućoj!”

“Smatranje” i lične opservacije načelnika rezultat su nepoznavanja Ustava, zakona, pa i Statuta Općine Velika Kladuša.

Dakle, u skladu sa navedenim propisima, Općinski načelnik ima obvezu podnositi izvještaje o svom radu, o radu službi Općinskog organa uprave i dostavljati ih Općinskom vijeću, ali i predlagati materijale koje Vijeće donosi na način kako je to zakonom predviđeno, a ne na bazi ličnog “smatranja” načelnika Općine ili po njegovoj ličnoj volji.

Ovakvim načinom Općinski načelnik koristi medijske istupe kako bi svjesno prešutio činjenicu da u protekloj godini Vijeće nije usvojilo niti jedan financijski Izvještaj koji je isti predložio, jer se budžetska sredstva troše ne namjenski, da je jedna trećina Vijeća pokrenula dvije krivične prijave protiv Općinskog načelnika radi zloupotrebe položaja i učinjene štete po budžet i imovinu Općine, te da je i to jedan od razloga za ne usvajanja kako Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine, tako i ostalih.

Neravnopravan odnos Vašeg medija bacio je “sjenu” na obilježavanje 23. februara – Dana Općine Velika Kladuša, ali i na rad Općinskog vijeća, Predsjedavajuće i vijećnika, time što niste ostavili mogućnost da se blagovremeno i na jednak način odgovori na neistinite izjave koje je izjavio Vaš gost u emisiji TV INTERVIEW, a što je i razlog predmetnog Reagiranja.

Predsjedavajuća OV Velika Kladuša

Edina Abdić Pleho