DEMANTIJ LABURISTA BiH

Povodom emisije „OKO MAGAZIN“ Radio-televizije Srbije, emitirane 02. novembra 2016. godine u 18.15 sati, sa naslovom „BABO – čovek epohe“, a u vezi izjava sugovornika Manojla Milovanovića i Muhameda Filipovića, Laburistička stranka BIH daje slijedeći

                                                DEMANTIJ

Budući da je tema emisije „OKO MAGAZIN“, Radio-televizije Srbije, emitirane 02. novembra 2016. godine, uloga Fikreta Abdića u jednoj „epohi“, kako i sam naslov govori, s ciljem istinitog i objektivnog upoznavanja javnosti, ulažemo predmetni Demantij na dijelove izjava Vaših sugovornika, Manojla Milovanovića i Muhameda Filipovića, te molimo uredništvo da isti objavi u cijelosti, kako slijedi.

Muhamed Filipović, profesor Univerziteta u Sarajevu u penziji (13:37), između ostalog izjavio je: „… Fikret je sam odlučio da ide za Bihać i da sam zastupa nekakvu Autonomiju…“ Takav navod u cijelosti demantiramo iz razloga što je odlazak Fikreta Abdića u tadašnji Okrug Bihać bila Odluka, koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, čiji je on legitimni član bio sve do 21.08.1994. godine, kada ga je Armija BiH protjerala, zajedno sa 80.000 stanovnika općine Velika Kladuša i dijela općine Cazin.

Profesor Filipović, osvrćući se na ženevske pregovore (15:22), izjavljuje: „… Kad je prvi put došao u Ženevu, ja sam bio član delegacije za pregovore, rekao sam mu: Što si ti došao?… Da li te je pozvala naša država? Nije… Jesi li ti član naše delegacije? Nisi… Ja sam vrlo oštro prema njemu nastupio… Ja mu kažem: ti si stvorio Agrokomerc, ali nisi stvorio državu…“ Muhamed Filipović, u vrijeme ženevskih pregovora, bio je poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine, te nije imao nikakvu funkciju, koja bi potpomogla dogovoru o prekidu sukoba, da bi bio u navedenoj delegaciji. Tu delegaciju trebali su činiti članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Budući da je Alija Izetbegović oko sebe okupio samo stranačke ljude, uključujući i Muhameda Filipovića, nije se obazirao na činjenicu da je prisustvo g. Fikreta Abdića, sa osvojenih 1.045.000 glasova, prema ocjeni međunarodne zajednice, jako važno, pa je istog pozvao Lord Owen, kako i sam Filipović navodi.

Izjava i nastup profesora Filipovića u penziji, pokazala koliko je tako oformljena delegacija sa Alijom Izetbegovićem na čelu, sebe smatrala tvorcima države, kada su tu državu trebali stvarati ljudi, koji su izabrani demokratskim putem, na prvim višestranačkim izborima, odnosno svi članovi Predsjedništva BiH.

Jednako tako, nastup u kojem Filipović, poslanik u Skupštini BiH, sa minornim brojem glasova „drži lekciju“ članu Predsjedništva BiH nije ništa drugo, nego negiranje i obezvrijeđivanje birača, koje su gospodinu Abdiću dali nesebično povjerenje, kako na prvim višestranačkim izborima, tako i na Lokalnim izborima 2016. godine.

Muhamed Filipović nastojao je „oživjeti“ sjećanje na svoju ulogu u tom vremenu, no nikako nije mogao znati za odluke, koje je donosilo najviše tijelo države – Predsjedništvo, jer član istoga nije bio, s toga i njegove izjave oko odlaska Fikreta Abdića, kao i uloge u ženevskim pregovorima su samo lične opservacije profesora u penziji.

Drugi sugovornik u emisiji, Manojlo Milovanović, bivši načelnik štaba Vojske Republike Srpske, navodi: „… Ja sam se tokom rata dva puta sreo sa Fikretom Abdićem…prvi put, na vojnom poligonu Slunj…Vidio sam ga gore, nešto kao amfiteatar, u gornjem redu sjedi 11 Muslimana… Fikret Abdić i oko njega…“

Obrazlažući operaciju „Pauk“ u kojoj nije sudjelovao (23:53), navodi: „… Jovica me je praktički gurnuo u tu prostoriju i rekao mi : Jedan tvoj prijatelj hoće da te vidi!… Mislio sam da je neko od mojih klasića, međutim, našao sam Fikreta, koji kaže da bi razgovarao… Znate da sam ja trgovac po krvi…Rekoh: čuo sam… idemo ovako, da ja Vama dam Bihać, a vi ćete meni dati… Pounje…“

Izjave Manojla Milovanovića su kontradiktorne, no i ovim putem iste demantiramo u cijelosti.

Naime, bivši načelnik Štaba sam pobija vlastitu izjavu da se sastao sa Fikretom Abdićem dva puta tijekom rata, na način da isti sam priznaje da ga je jednom vidio, na vojnom poligonu Slunj, a nikako se s njim sastao. Druga izjava o „navodnom“ razgovoru između generala Milovanovića i Fikreta Abdića u potpunosti demantiramo, jer se ni susret, a pogotovo takav razgovor nikad nije dogodio.

Izjave o „navodnom razgovoru“ su u potpunosti ne istinite, te imaju za cilj obmanuti javnost o ulozi pojedinih rukovoditelja vojnih operacija, koje je dogovarao tadašnji vrh države.

Bivši načelnik Štaba vojske Republike Srpske imao je zapaženu trgovačku ulogu, koju je i sam priznao, tijekom okruženja u kojem se Bihać nalazio. Trgovina, koje se zbilja događala u to vrijeme, bila je između njega i Atifa Dudakovića, koju je sam priznao, a čiji pokrovitelj je bio, kako navodi, Alija Izetbegović.

U izjavi za emisiju „JEDINICE„, televizije B92, Manojlo Milovanović osvrnuo se na njegov susret sa Atifom Dudakovićem i Alijom Izetbegovićem, kako navodi: “… Dok smo razgovarali Alija je prolazio i rekao: Dobro je dok razgovaraju ratni komadanti!… A Dudaković, da bi se izvadio kaže: Gospodine Predsjedniče, objašnjavam generalu kako sam odbranio Bihać!… A Alija, u prolazu kaže: Vraga bi ti odbranio Bihać da ja nisam platio 46 miliona maraka!…“

Dakle, Bivši načelnik Štaba nije učestvovao u pomenutoj operaciji, o istoj ne posjeduje adekvatne podatke, pa samim tim, nije ni mogao dati istinite izjave.

Laburistička stranka BiH traži da objavite Demantij u cijelosti, u terminu emitiranja naredne emisije „OKO MAGAZIN“.

          S poštovanjem        LABURISTIČKA STRANKA BIH