DAME SRETAN VAM 8. MART – VAŠ DAN

Teško je zamisliti prošlost, sadašnjost i budućnost bez velikih, hrabrih i odlučnih žena. Jaka žena znači jaka obitelj, zajednica i država, jer žena je temelj obitelji, a žene su vrlo jake i kreativne, no u našem društvu nemaju drugog izbora.

Žene u cijelom svijetu, kao i u BiH, susreću se s istim problemima neravnopravnosti. U našoj državi, već godinama su zastupljena tradicionalna uvjerenja koje je društvo nametnulo, a u kojoj muškarac ima jaču poziciju, te se u početku stavlja kao bolji i jači od žene.

Neka nam to bude poticaj da više cijenimo i vrjednujemo ulgu žene u svim sferamo društva u cjelini i da se odlučnije borimo protiv njohovih potcjenjivanja, omaložavanja i ignoriranja, koje je još uvijek prisutno među nama.

Mnogo je razloga zbog kojih žene zaslužuju više pažnja, ali i mogućnosti ravnopravnijeg učestvovanja u društvu jer žene su izuzetno važan faktor u nastojanju da svijet učine boljim i pravednijim.

Laburistička stranka BiH će ukazivati i dati svoj doprinos za prava žene u našem društvu činit ćemo sve da to bude svih 365 dana u godini, na samo na ovaj dan.

Neka vam je sretan 8. mart – Međunarodni dan žena!

PR Laburisti BiH