ČINIMO ONO ŠTO JE NEOPHODNO – Laburisti rekli odlučno NE korupciji i ličnom bogaćenju na račun građana

U uvodnim izlaganjima obrađivača i predlagača materijala, koji su se našli na dnevnom redu XXVII redovne sjednice Općinskog vijeća, čuli su se izgovori zašto nešto nije učinjeno, ali rezultati su i ovaj put izostali.

Nerad i neodgovornost su ponovno kažnjeni ne usvajanjem ključnih materijala, kao što su: Odluka o povećanju cijene vode, Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu, Plan održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica, Odluka o visini boda za obračun komunalne naknade…

Akcent „ključan“ u ovom slučaju veže se za nastojanja predlagača – općinskog načelnika da nametne nerealno visoke namete građanima Velike Kladuše.

U vremenu kada je stopa nezaposlenosti enormno velika, pogotovo u Općini Velika Kladuša, bilo je za očekivati da će ovaj „dušebrižnik“ osluhnuti vapaj naroda, poduzetnika, poljoprivrednika, ali i to je izostalo.

Presjek nastavka XXVII redovne sjednice mogao bi se svesti na Odluku o visini boda za obračun komunalne naknade, gdje se očekuje da ono malo poduzetnika koji posluju na našem području udovolji apetitima funkcionera poput načelnika ili direktora javnih poduzeća, te im plaćanjem komunalne naknade u visini 600.000 KM na godišnjem nivou „obezbjede“ da bezbrižno raspolažu tim sredstvima i da ista troše kako bi zadovoljili potrebe političkih partnera ili sličnih grupacija.

Istina je da su ovi materijali zaista ključni, ali samo onda kada u njihovoj izradi sudjeluju građani, putem javnih rasprava, kako je i zakonom propisana obveza. Mišljenje građana, po želji predlagača, izostavljeno je, jer zasigurno bi se znalo na koji način će se sredstva trošiti i u koje namjene.

Jednako tako, nije se tražilo ni mišljenje građana po pitanju povećanja cijene vode, a kako bi se očuvalo poslovanje JKP „VIK“. Menadžment, koji uspješno rukovodi ovim poduzećem izbjegao je traženje odgovornosti za one koji su doveli poduzeće u navodne probleme. Pa tako, „shvatajući“ tešku situaciju u kojoj se građani naše Općine nalaze, predložili su povećanje cijene vode u iznosu od 1,05, ali bez PDV-a.

Program zajedničke komunalne potrošnje, još je jedan materijal u kojem su izražene želje rukovoditelja poduzeća „Komunalije“ u iznosu od 500.000 KM, kao „jedini“ iznos koji bi omogućio da grad ostane čist, kao što je danas. Menadžment istog poduzeća „zaboravio“ je da u čistoću grada ulazi i prohodnost puta i pristup mezarju Drmaljevo, koje je danas izgledalo kao napušteno područje u koje nitko ne zalazi, te zbog visine ne pokošene trave nitko se nije mogao približiti mezarjima najbližih. Ni o ovom materijalu nije zatraženo mišljenje građana, a to im zakonom pripada.

Nastojanja političkih stranaka i pojedinaca bez političkog opredjeljenja, a koji podržavaju (ne)rad Općinskog načelnika, pa i tih direktora javnih poduzeća i ustanova, da „zastraše“ kako će, ne usvajanjem ovih materijala, građani ispaštati, daleko je od istine.

Suština iznesene „brige za građane“ od strane ovih pojedinaca svodi se na brigu o prilivu sredstava u budžet općine ili javnih poduzeća.

Traženi priliv u budžete ovih institucija neophodan je kako bi se prikrilo nezakonito trošenje, raznorazne pozajmice, financiranje imaginarnih pokreta, umanjilo stvorene obveze koje nemaju zakonsko uporište, a najviše, da se opravda podrška Načelniku u trenutku njegova opoziva.

Jedina briga koja je bila vidljiva jest briga za ostanak na funkciji, jer tko rukovodi ovim institucijama, rukovodi i njihovim budžetima!

Iz prethodno navedenog, Laburistička stranka BIH je zauzela jasan stav i rekla odlučno NE korupciji i ličnom bogaćenju na račun građana.

Ne usvajanjem ovih Odluka nisu kažnjeni građani, naprotiv, ovim činom kažnjeni su ONI koji radi vlastite gramzivosti i koristoljublja ne mare za potrebe onih, koji su ih birali i dali im bezrezervnu podršku.


“Beskorisno je govoriti: “trudimo se koliko možemo”. Morate uspjeti u činjenju onog što je neophodno”

Churchill W.

                                                                                                                 PR Laburista BiH