Cijeli snimak sa promocije knjige Fikreta Abdića Babe “OD IDOLA DO RATNOG ZLOČINCA I NATRAG”

Cijeli snimak sa promocije knjige Fikreta Abdića Babe OD IDOLA DO RATNOG ZLOČINCA I NATRAG