Centralna izborna komisija BiH ovjerila prijavu Laburističke Stranke BiH za Opće izbore 2014.

Sarajevo, 05.06.2014.godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 27. sjednici održanoj 05.06.2014. godine, razmatrajući izvještaj o izvršenim provjerama, u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH pristupila ovjeri političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 12.10.2014. godine.

Od ukupno 69 prijava za ovjeru političkih partija Centralna izborna komisija BiH je ovjerila 53 političke partije za izborne jedinice i za organe vlasti za koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Ovom prilikom ovjerena je i prijava Laburističke Stranke Bosne i Hercegovine, i to za:

ŠIFRA                                    PUNI NAZIV POLITIČKE STRANKE

S obzirom da prvi put uzimamo učešće na Općim izborima imali smo obavezu prikupiti 3.000 potpisa podrške. Laburistička Stranka BiH je u vrlo kratkom vremenu prikupila 3.740 potpisa i ovim putem se zahvaljujemo svim našim aktivistima koji su radili na prikupljanju potpisa, kao i svim članovima i simpatizerima koji su svoj potpis podrške dali Laburistima BiH.

Kako se Laburistička Stranka BiH ne finansira iz Budžeta a imala je obavezu kao i ostale Stranke da uplate taksu za ovjeru, ovim putem se također zahvaljujemo svim članovima i simpatizerima za pravovremeno uplaćene članarine i dobrovoljne priloge.

Laburistička Stranka BiH je na ovaj način prošla još jednu prepreku na putu do Općih izbora u oktobru ove godine te očekujemo i dalju potporu i podršku svih njenih članova i simpatizera.