BUDI DIO PROMJENA

Dana 29. januara 2018. godine na svojoj XVI redovnoj sjednici Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša donijelo je Program rada za 2018. godinu. Između ostalog, ove godine planirano je održavanje i nekoliko tematskih sjednica i to:

Tematska sjednica:

Informacija o stanju u oblasti gospodarstva, privrede i poljoprivrede na području Općine Velika Kladuša.

OBRAĐIVAČ: Nadležna služba Organa uprave

PREDLAGAČ: Kolegij Općinskog vijeća

ROK: Mart 2018. godina

Tematska sjednica:

Problemi, potrebe i stanje mladih na području Općine Velika Kladuša.

OBRAĐIVAČ: Nadležna služba Organa uprave

PREDLAGAČ: Kolegij Općinskog vijeća

ROK: Juni 2018. godina

Tematska sjednica:

Informacija o stanju i radu MZ na području Općine Velika Kladuša.

OBRAĐIVAČ: Nadležna služba Organa uprave

PREDLAGAČ: Kolegij Općinskog vijeća

ROK: Septembar 2018. godina

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u pripremu ovih sjednica na način da svoje prijedloge i sugestije, najkasnije do prvoga u mjesecu u kojem je planirana Tematska sjednica, dostave na neku od slijedećih adrese:

LABURISTIČKA STRANKA BIH Ibrahima Mržljaka 84, Velika Kladuša, ili

KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, MJESNE ZAJEDNICE , KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša, ili

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša

 

Budite dio promjena, i kreirajte život u Velikoj Kladuši, onako kako ga vi zamišljate!