(AUDIO) FIKRET BAŠIĆ: ZAŠTO DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA NIJE OSIGURAO ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE?


ZU „Dom zdravlja Velika Kladuša“ nije osigurao zdravstvenu zaštitu djece na području naše Općine putem specijaliste pedijatra, kao nosioca Tima za lječenje i praćenje zdravstvenog stanja novorođenčadi, djece do tri godine starosti, kao i djece predškolskog uzrasta, a Zakonom im navedena zdravstvena zaštita pripada.

Inicijativom roditelja došlo se do saznanja da, umjesto specijaliste pedijatra, djecu pregledaju tek zaposleni kadrovi ove zdravstvene ustanove, koji nemaju iskustva, a što je suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BIH.

U Domu zdravlja uposlena su dva pedijatra, a da isti nisu raspoređeni da, u redovnom radnom vremenu pružaju zakonom predviđenu zaštitu.

Iz tog razloga, postoji sumnja da navedeni pedijatri, tijekom i izvan radnog vremena, pružaju usluge zdravstvene zaštite u privatnim poliklinikama, a da uopće nemaju licencu za isto.

Audio u prilogu…