(AUDIO) ELMA ĐOGIĆ: TRBUH NE ZNA ZA NACIJU!

22. marta 2017. godine po prvi put je održana tematska sjednica Predstavničkog doma Parlamenta F BiH, na kojoj se raspravljalo o „ Problemu iseljavanja stanovništva Federacije BiH.“

U matrijalima, koje su pripremili Federalni zavod za statistiku i Vijeće mladih F BIH, nevedene su poražavajuće činjenice da se ništa strateški nije učinilo kako bi se spriječilo masovno iseljavanje.

Koliki je interes Vlade Federacije BiH i paralmentarne većine (SDA, HDZ BIH i SBB) u rješavanju ovog gorućeg problema u državi najbolje je prikazan kroz nezainteresiranost i nespremnost federalnog premijera pri izvještavanju Parlamenta o ovom pitanju, kao i prisustvo veoma malog broja zastupnika na pomenutoj sjednici.

 Laburistička stranka BiH je ukazala na najčešće uzroke masovnog napuštanja Bosne i Hercegovine, te je radnoj grupi, zaduženoj za formiranje zaključaka prema Vladi Federacije BiH, uputila rješenja koja će potaći zapošljavanja svih kategorija stanovništva, a samim tim i utjecati na trend napuštanja stanovnika  Bosne i Hercegovine.

 Audio u prilogu…