(AUDIO) ELMA ĐOGIĆ: REVIZIJE UTVRĐUJU ELEMENTE KRIVIČNOG DJELA, A NE SAOPĆENJA!

Koristeći poslovničke odredbe Parlamenta Federacije BiH, Laburistička stranka BiH je putem zastupnice u Parlamentu Federacije BiH, Elme Đogić, pokrenula nekoliko Inicijativa, pitanja i reagiranja u pogledu revizije privatizacije privrednih društava, a posebno onih smještenih na području Općine Velika Kladuša.

Ne dostavljanje traženih podataka, kao i prešućivanje sumnjivih radnji koje se odvijaju u i oko poduzeća: „Agrokomerc“ d.d., „Grupex“ d.d., „Saniteks“ d.d. i „Kladušnica“ d.d., postavlja se pitanje postojanja Agencije za reviziju privatizacije Federacije BiH, kao i angažmana uposlenih u istoj.

Rad uposlenika ove Agencije, treba da se ogleda, između ostalog, u utvrđivanju elemenata krivičnih djela u navedenim društvima dobivenih putem revizije privatizacija.

Laburistička stranka BiH će inzistirati na reviziji privatizacije, kao i na utvrđivanju odgovornosti onih, koji su zloupotrijebili svoj položaj i učinili nesagledivu štetu radnicima i stvaraocima navedenih privrednih subjekata.

Audio u prilogu…