APSURDI BH DRUŠTVA – ŠTO ZNAČI NEVLADIN SEKTOR?

Međunarodna zajednica uložila je puno u izgradnju i jačanje civilnog sektora BiH koji bi TREBAO preuzeti aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, ali i državi u cijelini. Dokaz da je kompletno bosansko-hercegovačko društvo korumpirano jeste i zlouporaba pozitivnih namjera MZ i zlouporeba novčanih sredstava koja su za ove namjene isplaćena Bosni i Hercegovini i koja se isplaćuju.

Naime, u BiH postoje tri sektora:

  • javni (državne institucije),
  • privatni,
  • civilno duštvo.

Nevladine organizacije se tretiraju kao Institucije CIVILNOG DRUŠTVA koje se dijele na „profitne“ i „neprofitne“ organizacije. „Profitne“ su poduzeća u privatnom vlasništvu koje za cilj imaju stjecanje profita i uvećanje kapitala, a „neprofitne“ organizacije su one koje ne ostvaruju profit, a i ako ga ostvaruju ulažu ga u društveno korisne aktivnosti. To su organizacije osnovane mimo državnog aparata i funkcioniraju mimo tog aparata, a koje potpomažu funkcioniranje države.

Da li je to, doista, tako?

Zanemarit ću poražavajuću činjenicu da su profitne organizacije civinog društva, odnosno „privatne firme““ diskriminirane u svakom pogledu i zadržat ću se na takozvanim „neprofitnim organizacijama“ koje su prečesto profitne ali sa zadržanim profitom i to „neoporezivim“ i jedan su od izvora financiranja političkih struktura koje bi „navodno“ trebali korigirati i učiniti transparentnijima i boljima.

U Službenom glasniku BiH br. 23, od 25.03.2014.godine objavljeno je RJEŠENJE Ministarstva pravde BiH o osnivanju „UDRUŽENJA GRAĐANA – PRIJATELJI BiH“. Lica za zastupanja Udruženja su:

  1. Erdal Trhulj – ministar energetike, rudarstva i industrije u F BiH i
  2. Bakir Alispahić – nekadašnji ministar MUP-a i direktor AID-A,

Uz napomenu da su to „organizacije osnovane mimo državnog aparata i da funkcioniraju mimo tog aparata“. Svakom je laiku jasna ta podvala!

Stvari postaju puno jasnije uz činjenicu da su za registraciju Udruženja potrebne najmanje 3 osobe.

Ovo Udruženje ima sjedište u ulici Hamdije Ćemerelića br 2/VII, precizinije u zgradi ENERGOINVESTA – firme u naležnosti Federalnog ministarstva energetike, indusrije i rudarstva, čiji je ministar Erdal Trhulj. Možemo pretpostaviti da je sjedište ustupljeno bez provođenja postupka javne nabavke jer čemu komplicirati, pa to je sve jedno!

Ciljevi i djelatnosti ovog Udruženja, a za čiju provedbu će se pobrinuti navedena gospoda su više nego nespojiva s njihovim likom i djelom. Nabrojat ću samo neke:

  • Njegovanje, razvijanje i učvršćivanje svijesti o univerzalnim demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima, građanskim i vjerskim slobodama, kulturi, umjetnosti i tradiciji, moralu i običajima naroda i građana BiH,
  • Energično davati podršku borbi protiv korupcije, zalagati se za razvoj dobre javne uprave, odgovornosti i transparentnosti rada javnih institucija i nositelja javnih funkcija itd……

Da nije žalosno bilo bi smiješno!

Nema potrebe vršiti analizu rezultata rada na teritoriji BiH, dovoljno je samo osvrnuti se na poslovno područje Agrokomerca gdje resorni ministar Trhulj ima odlučujuću ulogu. Da li je to radio iz svjih osobnih uvjerenja ili političkog opredjeljenja i stranačke discipline, sasvim je ne bitno. Evidentno je učesnik u činjenju krivičnih dijela zlouporabe položaja, ovlasti, nepoduzimanja odgovornosti imenovanih osoba u gospodarskom društvu.

Možda je Velika Kladuša daleko od Sarajeva ali je tržni centar na Baščaršiji vlasništvo Agrokomerca i blizu je navedenoj gospodi. Pa i zgrada u kojoj imaju sjedište, zgrada Energoinvesta im je blizu. Kako će objasniti onima koji su izgradili ta poduzeća da su ih oni svojim nesavjsnim radom uništili i da će kroz nevladin sektor, a u cilju jačanja tih istih opljačkanih i obespravljenih radnika zalagati se za borbu protiv korupcije? Da će se zalagati za transaprentan rad javnih institucija, a institucije kojima su predsjedavali bilo u svojstvu direktora ili člana su upravo netransparentnim radom, pogodovanjem prijateljskim i stranačkim firmama i pojedincima dali svoj veliki doprinos u rušenju i uništavanju Bosne i Hercegovine.

I onim manje upućenima je jasno da je osnivanje ovog Udruženja uvertira u „novo vrijeme“ siromašenja BiH društva. Građanima BiH je sve uzeto, pa je došlo vrijeme da im se totalno oduzme i civilno društvo na papiru kako bi sve išlo neometano ili kako bi se lagodan i bahat život pojedinaca nastavio.

Naravno, tko bi prije ministra Trhulja znao kada i koji će se Projekti financirati iz sredstava EU Fondova?! Zašto bi za veliku minstarsku plaću radio za Federaciju BiH kada to za šta ga plaćamo može raditi samo za sebe?!

Uostalom, ovaj dvojac je idealna kombinacija kojom oslikavamo ovaj, jedan u nizu, apsurda bosansko-hercegovačkog društva!

 

Velika Kladuša, 03.04.2014.god.

IZASLANIK:
Elvira Abdić Jelenović