KO SDA u posjeti Laburističkoj stranci BiH

KO SDA u posjeti Laburističkoj stranci BiH

Ured Laburističke stranke BiH u Velikoj Kladuši, danas je posjetio Predsjednik Kantonalnog odbora SDA, Esad Bašagić, predloženi mandatar Vlade USK-a, Đevad Muslimović, načelnik Općine Bihać, Emdžad Galijašević i Amir Hađžić. Primili su ih Predsjednica Laburističke...

Organizacija

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I ORGANI STRANKE Općinske organizacije, Gradske organizacije, Kantonalne/regionalne organizacije i Distrikt Brčko, Centralni organi Stranke. Stranka može osnivati i podružnice u dijaspori.   Centralni organi Stranke Kongres, Glavni odbor,...

(VIDEO) Laburistička stranka: Podrška protestima u BiH

(VIDEO) Laburistička stranka: Podrška protestima u BiH

Prateći ukupnu situaciju na prostoru Bosne i Hercegovine, rukovodstvo Laburističke stranke dalo je svoj osvrt na ukupna događanja sa jasnom pordškom građanima u Bosni i Hercegovini i obespravljenim radnicima u borbi za njihova prava.      ...

O nama

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine osnovana je 28.12.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Velikoj Kladuši, kao neophodan politički oblik organizacije građana kojima je rad osnova ličnog i društvenog napretka i moralnih vrijednosti.Laburisti Bosne i...

Programska platforma Laburističke stranke BiH

OSNOVNI CILJEVI STRANKE Polazeći od svoga Programa Stranka se u svom djelovanju zalaže za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz: Razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine; Vladavinu prava i afirmacija pravne sigurnosti; Decentralizaciju i...

Osnivačka skupština Laburističke stranke BiH

Osnivačka skupština Laburističke stranke BiH

Laburistička stranka Bosne i Hercegovine osnovana je 28.12.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Velikoj Kladuši, kao neophodan politički oblik organizacije građana kojima je rad osnova ličnog i društvenog napretka i moralnih vrijednosti. Osnivačkoj skupštini...

O Laburistima – Općenito

O Laburistima – Općenito

Laburističke stranke su rođene iz radničkog pokreta. Neki bi to jednostavnijim riječima opisali kao borbu za radnička prava i pravedniji odnos prema radničkoj klasi.Danas u svijetu imamo stranke rada u gotovo svim zemljama. Na svakom kontinentu se rodila stranka koja...