Općinski načelnik pri povratku na posao zatekao provaljen kabinet i vijest o brutalnom fizičkom napadu na zaposlenika organa uprave

Povodom ukidanja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja osoba starijih od 65 godina i otvaranjem granica Bosne i Hercegovine, Kabinet Općinskog načelnika Fikreta Abdića izdaje slijedeću

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Proglašeno stanje nesreće na području BiH uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19), te izdanih naredbi i mjera od strane Štabova civilne zaštite u cilju spriječavanja širenja zaraze, uvjetovale su način rada institucija u Bosni i Hercegovini , pa tako i rad Načelnika Općine Velika Kladuša.

Nakon dva mjeseca izolacije i rada od kuće, ukidanjem predmetnih naredbi stvoreni su uvijeti za nesmetan rad Općinskog načelnika u njegovom Kabinetu.

Prvi prizor ulaska u Kabinet bili su razbijena brava i iščupani štokovi od vrata, kao posljedica „nelagalnog upada“ policijskih službenika u vrijeme trajanja policijskog sata i nelegalni pretres Kabineta Načelnika uz prisustvo Predsjedavajućeg vijeća Velika Kladuša.

Iako je javnost blagovremeno upoznata o okolnostima nastanka predmetne provale u Kabinet Načelnika, razlozi takvog naslinog čina nisu bili sasvim jasni, sve do dolaska Načelnika.

Uvidom u pristiglu poštu dostavljenu u vremenu njegovog odsustva nije zatečen ni jedan akt Općinskog vijeća, poziv i obavijest o održavanju Kolegija i sjednica vijeća, niti obavijest ili Informacija o „eventualnom nestanku pečata Općinskog vijeća. Također, u pristigloj pošti nije zatečen ni jedan dokument od strane Kantonalnog Tužilaštva ili policije u kojem se traži očitovanje o „nestalom“ pečatu, niti nalog za petres Kabineta.

Općinski načelnik zatražio je i sačinjavanja službene zabilješke zbog brutalnog fizičkog napada u toku radnog vremena na pomoćnika načelnika za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, građenje Silić Sulejmana radi pokretanja zakonskih postupaka u cilju zaštite svih uposlenika Organa uprave tijekom izvršavanja svojih dužnosti.

Radi istinitog informiranja javnosti, Općinski načelnik ističe slijedeće:

  • Rukovodioc Jedinstvenog organa uprave (Načelnik) jedini je zadužen za čuvanje i zakonitu upotrebu pečata Općine i Općinskog vijeća, jedini je predlagač Budžeta i svih planskih i razvojnih dokumenata od značaja za Općinu i svih općih akata.
  • Ukoliko Vijeće razmatra akt kojem nije predlagač Općinski načelnik, propisana je zakonska procedura koja se mora ispoštovati da bi vijeće takav akt razmatralo.

Predsjedavajući i pojedini članovi Kolegija Vijeća, uz pomoć Premijera Unsko-sanskog kantona  iskoristili su odsustvo Načelnika i „na silu“ su pokušali preuzeti njegove zakonske ovlasti.

Nezakonito je izvršen pretres Kabineta Načelnika, nezakonito je „proglašen“ pečat Vijeća nestalim u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona, nezakonito je izrađen novi pečat.

Ovakvi postupci dokaz su da djelovanje pojedinaca iz Općinskog vijeća Velika Kladuša su u dogovoru sa Premijerom i Vladom USK, koja u trenutku svjetske pandemije, umjesto da brine o zdravlju i sigurnosti građana Kantona, koristi poluge vlasti samo za svoju korist i interes.

Interes vlasti Kantona i pojedinaca iz Općinskog vijeća Velika Kladuša je novac – u ovom slučaju Budžet Općine Velika Kladuša!

Naredba Načelnika o zabrani državnih službenika i namještenika u opsluživanja Vijeća bila je jedini način za sprečavanje erozije Institucije Načelnika i Organa Uprave u cjelini. Naredba će ostati na snazi sve dok Vijeće svoje djelovanje ne vrati u zakonski okvir i ispoštuje propisane procedure.

Općinski načelnik Fikret Abdić iskoristit će sve zakonom dozvoljene radnje u cilju zaštite imovine Općine i javnih poduzeća, institucije Jedinstvenog općinskog organa uprave i njenih uposlenika i građana općine Velika Kladuša.

Predhodni

Slijedeći