GENERLNI SEKRETAR STRANKE

Rukovodi radom Centralnog ureda sukladno odlukama Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke. Generalni sekretar vodi Registar članova. Generalni sekretar obavlja poslove organizacijske, administrativno-stručne i političke prirode, a u skladu sa odlukama i zaključcima Predsjedništva Stranke i Glavnog odbora.  Isti je zadužen za vođenje financija Stranke, te brine o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju tog plana. Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom. Generalni sekretar Stranke je Amir Đogić.

Amir Đogić

GENERALNI SEKRETAR STRANKE

 

Amir Đogić rođen je 27. januara 1988. u Velikoj Kladuši. Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Kladuši. Ekonomski fakultet, smjer računovodstvo i
revizija završio je u Bihaću. Volonterski i pripravnički staž odradio je u JKUP “Komunalije”,u kojima je od 2012. godine i stalno zaposlen. Danas vrši funkciju vršioca dužnosti direktora ovog poduzeća.
Jedan je od osnivača i potpisnika Laburističke stranke BiH. Generalni je sekretar od osnivanja stranke. Na prvom Kongresu izabran je za generalnog sekretara, i član je Predsjedništva.