DOM NARODA PARLAMENTA FBiH

BEGANOVIĆ MIRVET

BEGANOVIĆ MIRVET

Broj glasova: 2469

MIRVET BEGANOVIĆ

 

Rođen je 11. februara 1965. godine u Cazinu. Osnovnu školu završio je u Pećigradu, a srednju u Velikoj Kladuši. Prehrambeno biotehnološki fakultet završio je u Zagrebu, gdje je stekao zvanje magistra prehrambenog inžinjerstva.

Svoj radni vijek započeo je u Agrokomercu u kojem je obnašao nekoliko funkcija. U politici je duži niz godina. Za mandatni period 2010-2014 izabran je za zastapunika u Skupštini USK. U mandatnom periodu 2014-2018 izabran je za zastupnika u Skupštini USK, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Jedan je od osnivača Laburističke stranke. Funkciju zamjenika predsjednice stranke vrši od osnivanja stranke.

RASIM KANTAREVIĆ

 

Rođen je 14. aprila 1971 u Velikoj Kladuši. Osnovnu školu završio je u Podzvizdu, Velika Kladuša. Srednju školu završio je u Ljubljani, Slovenija. Radio je u privatnom sektoru.

Bio je vijećnik u Općinskom vijeću Velika Kladuša za mandatni period 1998-2000.

Jedan je od osnivača i potpisnika Laburističke stranke. Predsjednik je Općinske organizacije Laburističke stranke Velika Kladuša od osnivačke Skupštine 01. juna 2014. godine. Na općim Izborima 2014., izabran je za poslanika u Skupštini USK na mandatni period 2014- 2018, kao i za delegate u Domu naroda Parlamenta FBIH.

Na i Kongresu izabran je za člana predsjedništva stranke.

KANTAREVIĆ RASIM

KANTAREVIĆ RASIM

Broj glasova: 979