EKSKLUZIVNO!

EKSKLUZIVNO!

Po prvi put objavljujemo pismo Fikreta Abdića upućeno Aliji Izetbegoviću i Predsjedništvu BiH, poslano u vrijeme najvećih sukoba JNA i HVO-a.

Ponukan neuspješnim pregovorima u Ženevi, a u nadi da će dobiti javni odgovor od Alije Izetbegovića i Predsjedništva BiH budući da je govorio o ozbiljnim problemima s kojima se susreće, prije svega, muslimanski narod i svi ostali narodi koji bivaju zahvaćeni ratom, te akcije koje bi se trebale poduzeti kako bi izašli iz istoga uz što manji broj žrtava.

Pismo predstavlja ujedno i jedan od glavnih dokaza Abdićevih namjera u ratu koje nisu bile protiv muslimanskog naroda, naroda kojega je zastupao.

Poslano je prije nego što su svi mediji u BiH počeli proglašavati Fikreta Abdića velikim izdajnikom muslimanskog naroda po naredbi državnoga vrha, dok je Fikret Abdić po zadatku Predsjedništva BiH obilazio ratišta.

U priloženom videu od 9:23 minute pročitao sam najbitnije dijelove pisma.

U svemu je najžalosnija činjenica da se Alija Izetbegović nikada nije javno izjasnio po pitanju ovoga pisma, a da nije prihvatio niti jednim savjetom govori i sam ishod rata u kojem su najveće žrtve bili poginuli i njihove porodice.

Od samog početka rata, Fikret Abdić se zalagao za pregovore i u pregovorima vidio najpovoljnije rješenje za okončanje sukoba.

Alija Izetbegović je pod svojom kontrolom imao medije i mogao je dirigirati atmosferu u toku sukoba, preferirao je da mediji stvaraju negativnu i ratnu atmosferu, popunjenu lažnim obećanjima poput embarga na oružje muslimanima  ili vojne intervencije, umjesto da mediji stvaraju pregovaračku atmosferu iznošenjem činjenica i realnog stanja i da na taj način doprinose smirivanju sukoba i promicanjem mira. Pored toga su aktivno su radili na projektu medijske sotonizacije Fikreta Abdića i njegove izborne pobjede.

Podsjećanja radi, Fikret Abdić je na prvim višestranačkim izborima dobio preko milion glasova.

U prilogu skenirano pismo.

-Arijan

 

 

EDINA ABDIĆ PLEHO – DOSTA JE ČEKANJA!

EDINA ABDIĆ PLEHO – DOSTA JE ČEKANJA!

Nacrt Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica usvojen je na održanoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona 21. septembra/rujna 2020. godine, te je upućen u Javnu raspravu.

Dopunska prava koja, po ovom Zakonu, pripadaju Braniteljima/Oružanim snagama ( Armija BiH, HVO i policija nadležnog organa unutarnjih poslova) između ostalog podrzumijevaju:

 • Zdravstvenu zaštitu, ortopedsko-protetička pomagala, prednost u korištenju zdravstvenih usluga, liječenje od PTSP-a, naknadu dijela troškova liječenja i naknadu troškova prijevoza za liječenje u drugom Kantonu, banjsko liječenje – medicinska rehabilitacija, prednost pri zapošljavanju, prednost pri korištenju novčanih pozajmica za otvaranje radnih mjesta, prednost pri zakupu i otkupu poslovnih prostora, prednost pri upisu u obrazovne ustanove, stipendije, rješavanje stambenog pitanja, jednokratnu novčana pomoć, novčanu egzistencijalnu naknadu, besplatnu pravna pomoć…

Zastupnica Edina Abdić Pleho uputila je Prijedlog predlagaču da se pod pojmom Branitelji / Oružane snage dodaju pripadnici Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH (U-22/05 i U-8/13).

Ovim Prijedlogom pripadnici Narodne Obrane i članovi njihovih porodica stekli bi prava koja ih po zakonu PRIPADAJU!

Nažalost, o predloženom se nije izjasnio predlagač u ime Vlade USK, niti su podršku takvom prijedlogu dali „dojučerašnji“ zastupnici Laburističke stranke, a sada nezavisni skupštinski poslanici.

Unatoč tome, Laburistička stranka BiH, putem zastupnice Edine Abdić Pleho, uputit će pismeni Prijedlog predlagaču Zakona tijekom Javne rasprave, a kasnije i uložiti Amandman na Prijedlog Zakona, s ciljem sticanja PRAVA PRIPADNIKA NARODNE ODBRANE AUTONOMNE POKRAJINE ZAPADNA BOSNA, na koje se čeka punih 15 godina.

Da bi pripadnici Narodne Odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna i članovi njihovih porodica NAPOKON  uživali sva PRAVA koja su im garantirana potrebno je da se 16 Skupštinskih zastupnika izjasni ZA!

Video u prilogu…

Edina Abdić Pleho

Zastupnica Laburističke stranke BiH u

Skupštini Unsko-sanskog kantona

(VIDEO)Sjećanje na Mirveta Beganovića

(VIDEO)Sjećanje na Mirveta Beganovića

Polaganjem vijenca obilježili smo prvu godišnjicu smrti našeg suradnika i prijatelja, Mirveta Beganovića. S tugom smo se prisjetili mnogih događaja na zajedničkom putu izgradnje boljeg i pravednijeg društva u kojem istina, pravda, znanje i napredak zauzimaju važno mjesto u životu svakog od nas.

Njegova iznenadna smrt ostavila je veliku prazninu u svakom segmentu naše borbe i našeg društva.

Nedostaje nam.

Video u prilogu:

Pr Laburisti BiH.

Režimska politika Alije Izetbegovića uništila je Zapadnu Bosnu- NIKAD OBJAVLJENI DOKUMENT!

Režimska politika Alije Izetbegovića uništila je Zapadnu Bosnu- NIKAD OBJAVLJENI DOKUMENT!

Eliminacijom uglednih muslimana, Adila Zulfikarpašića u Istočnoj Bosni i Ismeta Hadžiosmanovića u Hercegovini, ostao je samo Fikret Abdić u Zapadnoj Bosni.

Početkom rata, Zapadna Bosna je bila područje na kojem Alija Izetbegović nije imao nikakvog izgleda da postane lider, što je bio ogroman udarac za njegov ego, pa zato poseže za nedemokratskim i režimskim principom preuzimanja vlasti koji nije bio prisutan ni u politici Komunističke partije Jugoslavije koju je dotični često osuđivao i nazivao režimskom.

Pa, tako dolazimo do događaja u maju 1992. godine kada protuustavno uspostavlja vlast u Zapadnoj Bosni konstituiranjem Skupštine okruga Bihać i Vlade okruga Bihać.

Ovome svjedoči pisana informacija u kojoj Kabinet Fikreta Abdića obavještava Predsjedništvo o ovom nelegalnom i nelegitimnom činu koji naveliko urušava razvoj demokratske i pravne države na ovim prostorima.

Ne moram ni spominjati da po pitanju ovog dopisa, kao i svih ostalih koje je priložio Fikret Abdić, nikad nije otvorena niti jedna rasprava u Predsjedništvu niti se je Alija Izetbegović ikada osvrnu na njih, što je svakako zabrinjavajuće ako uzmemo u obzir samu težinu problema o kojima govore.

Naime, nakon proglašenja ratnog stanja u BiH na području bihaćke regije inicirana je i konstuisana Skupština Okruga i Vlada Okruga.

Zakonsko uporište je uzeto  iz Uredbe sa zakonskom snagom Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine iz 1990. godine u kojoj nije postojalo zakonsko uporište za ovaj čin.

Ovome svjedoči i činjenica da Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine nije prihvatilo zahtjeve drugih regija za konstituiranje sličnih ogranaka.

Ovaj protuzakoniti čin nije bi ni predmet rasprave na Predsjedništvu Republike Bosne  i Hercegovine, što je nepojmljivo ako u obzir uzmemo činjenicu da je ovim činom prekršeno 11 zakona, a na što se upozorava u navedenoj pisanoj informaciji kabineta Fikreta Abdića.

Kao osnovni razlog pravdanja svog nelegalnog i nelegitimnog postojanja funkcioneri tako zvanog Okruga Bihać obrazlažu rezultatima oružane borbe, zaboravljajući pritom potpunu logističku potporu oružanoj borbi na ovim prostorima na osnovu koje nisu pokrenuli niti jednu ideju dugoročnog rješavanja logistike, a da ne govorim o njihovoj razradi i realizaciji.

Uz malo razmišljanja možemo lako zaključiti da se ovdje radilo o privatnoj vezi, prisilnog uspostavljanja vlasti u kojoj je svoje prste imao veliki, samoproglašeni muslimanski vođa- Alija Izetbegović.

Republika imenuje Irfana Ljubijankića, Irfana Saračevića i Jusufa Zjakića za provođenje aktivnosti za konstituiranje Skupštine ogranka.

Zadatak navedenog trojca bio je konstituirati Skupštinu nakon čega istima prestaje mandat.

Koliko je ovaj već nedemokratski čin, konstituiranja Skupštine ogranka bio demokratičan, svjedoči i činjenica da  postoji dokaz o samo jednom sastajanju povjerenstva u 4 mjeseca, a sve aktivnosti vodio je jedan član povjerenstva- Irfan Ljubijankić.

Još 02.09.1992. Irfan Ljubijankić postao je nominalni Predsjednik Skupštine Okruga, a Mirsad Veladžić predsjednik Vlade bez ministara i Vlade Okruga, što je bilo, malo je reći, nelegalno i nelegitimno!

Dok se je formirala Skupština Okruga, Uredba zakona je promijenjena po kojoj je ovaj čin preko noći postao zakonit, pa su tako u decembru 1992. održani izbori za Predsjednika Skupštine Okruga Bihać na kojima Ejub Topić uvjerljivo pobjeđuje Irfana Ljubijankića.

Od samog početka Alija ne podržava Topića, pa se i njega ubrzo rješiva i na njegovo mjesto postavlja njegova protukandidata Irfana Ljubijankića kojem je mjesto unaprijed određeno.

Ovdje vrlo lako možemo zaključiti da demokracija ne igra apsolutno nikakvu ulogu u formiranju vlasti koja je odredila sudbinu cijele regije i da je moralo biti onako kako je to Alija odredio.

Svaki čitatelj koji voli kritički razmišljati bi se upitao- „zašto ovaj čin nije osuđen kao osnivanje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna?“

Odgovor vjerojatno leži u tome da Alija Izetbegović, APZB nije imao u planu, za razliku od formiranja Orkužne skupštine i vlade, pa je zato i silom odgovorio na njezino osnivanje o čemu ću govoriti u narednim izlaganjima.

Danas ste svjedočili samo jednom, u nizu dopisa u kojima je Fikret Abdić- BABO upozoravao Predsjedništvo na pogrešne postupke i radnje koje su se kasnije pokazale fatalnima.

-Arijan

NAPOMENA: ideju za današnje izlaganje sam crpio iz knjige: Fikret Abdić „Od idola do ratnog zločinca i natrag“

Svjedoci u predmetu protiv Načelnika Fikreta Abdića, uz pomoć općinske administracije, OTIMAJU NJEGOVE OVLASTI!

Svjedoci u predmetu protiv Načelnika Fikreta Abdića, uz pomoć općinske administracije, OTIMAJU NJEGOVE OVLASTI!

Prijedlog Budžeta svake općine ili razine vlasti odražava peojekciju razvoja, rada i aktivnosti političke stranke ili koalicije stranaka koje čine vlast.

Prilikom rasprave o Prijedlogu Budžeta za 2020., koncem 2019.godine, navela sam gotovo sve značajke tako planiranog budžeta i pravce našeg djelovanja u narednom periodu. Snimku diskusije možete poslušati na fb stranici Laburističke stranke ponovljenoj 13.09.2020.

Početak 2020.godine obilježili su brojni događaji i situacije kako političke tako i ekonomske. Od ekonomskih možemo izdvojiti promociju projekta međugranične suradnje između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore na dan proslave Dana općine Velika Kladuša, 22.02.2020.godine. Na nezapamćenom i prvom posljeratnom skupu ovakve vrste na tlu BiH prisustvovalo je preko 50 Načelnika, Gradonačelnika i predstavnika općina i gradova iz okruženja.

Umjesto ponosa na postignutim rezultatima i na promociji naše Općine, opozicija u općinskom vijeću Velika Kladuša činila je sve kako bi kotač razvoja zaustavili, a potom gurnuli natrag.

U žiži pandemije koronavirusom i proglašenom stanju opće nesreće u BiH, opozicija potpomognuta Vladom USK-a i stranačkim dužnosnicima na nivou Federacije BiH i Države, intenzivirali su nezapamćenu bitku za ovlasti Općinskog načelnika i bitku za ovladavanjem rezultatima proteklog 3 i pol godišnjeg rada Laburističke stranke.

Ambiciju da ovladaju našim reultatima pokazali su na sjednici Općinskog vijeća, 31.03. kad su po ocjeni Ustavnog suda neovlašteno i u suprotnosti s Poslovnikom o radu i Statutom usvojili Odluke o imenovanju Skupština javnih poduzeća i Budžet s projekcijom svega onog što (ne)žele Velikoj Kladuši.

Ovih dana epizoda oko „famoznog“ Budžeta općine Velika Kladuša bi trebala završiti. Ojađena opozicija bez programa, bez vizije i bez smjera, a u cilju totalnog uništenja Velike Kladuše pohodi Organ uprave i nastavlja plan totalnog uništenja naše Općine.

U javnost su plasirali kako je Budžet koji su usaglasili i usvojili 31.03.2020.  u naravi Budžet koji je predložio Općinski načelnik uz nekoliko MANJIH korekcija, što je notorna NEISTINA.

Radi lakšeg praćenja naznačit ću ono što su IZABCILI iz Budžeta za 2020. godinu:

 1. Četiri Kladuška godišnja doba, pa čak i Novu godinu
 2. Novogodišnje sportske igre,
 3. GRANT za PARAPLEGIČARE i oboljele od dječje paralize,
 4. Dane poljoprivrede,
 5. Nagradu za učenike generacije,
 6. Rekonstrukciju i izgradnju puteva,
 7. Ljetno održavanje,
 8. Grant za sufinanciranje projekata kulture,
 9. Sredstva za saniranje općinske deponije,
 10. Sredstva za saniranje divljih deponija,
 11. Kladuške dane dijaspore,
 12. Dane borbe protiv droge,
 13. Sredstva za eksproprijaciju zemljišta,
 14. Projekat uređenja prilaza i parkirališta MEKOTE,
 15. Projekt uređenja GRADSKOG PARKA – dječja igraonica
 16. Projekat utopljavanja zgrada – sufinanciranje stanara zgrada
 17. Projekt CEB II – zgrada za socijalno ugrožene kategorije
 18. Sredstva Za izgradnju i opremanje objekata Mjesnih zajednica,
 19. Oprema za katastar,
 20. Izrada prostorno-planske dokumentacije,
 21. Sredstva namjenjena izradi projekata – šetnica i pješačkih staza,
 22. Rekonstrukcija zgrade organa uprave.

Program zajedničke komunalne potrošnje – ZKP usvojen krajem 2019.godine u iznosu od 900. 000 KM, smanjili su ga za polovinu.

Ono što je dojučerašnjoj opziciji, a današnjoj poziciji,  u suštini bilo važno jeste raspodjela sredstava namijenjenih radu političkih subjekata. U Odluci o izvršenju Budžeta stavili su isplatu sredstava NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA što u prijevodu znači da bi svi oni koji su napustili političke stranke na čijim listama su dobili mandat trebali dobiti NOVAC.  Naravno, takva odredba je u suprotnosti s Izbornim zakonom BiH.

Podmuklim serviranjem „priče“ o smanjenju prihoda smanjeno je ili ukinuto sve ono što su građani očekivali da ćemo  realizirati u 2020.godini.

Pozivati se na COVID, na smanjenje prihoda po raznim osnovama, a istovremeno zakočiti odluke koje idu u prilog povećanju prihoda je dovoljno jasan znak o kakvom planu je riječ.

Istovremeno – Služba za financije i dojučerašnja opozicija ZADRŽAVAJU izdatke za plaće i naknade zaposlenima kao da do smanjenja prihoda nije ni došlo, pa čak i sredstva za DAROVE zaposlenicima.

Očigledno da DRŽAVNA SLUŽBA ne smije osjetiti posljedice pada prihoda od COVID-a ali grant za nova zapošljavanja ili grant za poduzetništvo treba.

Klasična administrativna priča s klasičnim podvalama i protuzakonskim rješenjima kao što je pomenuta raspodjela sredstava nezavisnim vijećnicima, uvjetovanje donošenja programa raspodjele sredstava po kodovima od strane OV ili smanjenje ZKP-a.

Toliko puta iz njihovih usta ponovljena fraza o poštivanju zakona i radu sve po zakonu ostala je i dalje samo fraza!

                                                                                                                              Predsjednica Laburista BiH

                                                                                                                       Elvira Abdić Jelenović, mag.aedif.

14.09.2020.